info-4

Bouw, verbouw & renovatie

Welke plannen voor bouw & verbouw, verbouwing of uitbouw van uw bedrijfspand, bedrijfshal, kantoor of winkel(s) u ook heeft, bij ABN Bouw bent u aan het juiste adres. Wij regelen uw verbouwing van ‘a tot z’. Van eerste ontwerp tot en met, desgewenst, de inrichting. ABN denkt graag met u mee over de (constructieve en praktische) mogelijkheden. Wij kunnen alleen het ontwerp voor u verzorgen, maar ook de realisatie doen of het project begeleiden. U zegt het maar. Ook uw renovatie of onderhoudswerk, groot of klein, is bij ons in goede handen!

De Bouwservice is een speciale afdeling die zich toelegt op kleinschalige nieuwbouw, verbouwingen, planmatig onderhoud, klachtenonderhoud en 24-uurs service. De medewerkers van ABN Bouw zijn veelzijdig en op vele terreinen inzetbaar. Vaak werken ze in situaties, waarin het werk of het dagelijkse leven liefst ongestoord door moet kunnen gaan. Vandaar dat de mensen van ABN niet alleen bouwtechnisch goed onderlegd zijn, maar ook over de juiste sociale vaardigheden beschikken, opdat de overlast voor gebruikers tot een minimum beperkt blijft. Kortom, ze beschikken over ruime ervaring.

Particulieren

Ook voor particulieren verzorgen wij alle bouw en verbouwprojecten. Denk hierbij aan:

info-8
 •  bouwen van uw complete woonhuis

 • aanbouw

 • plaatsen dakkapel

 • bouwen garage

 • beveiliging (incl. 24 uur service

 • slotenservice

 • verbouwen badkamer

 • woonkamer

 • schilderwerk

Onze specialismen zijn

Bouw & verbouw
Schilderwerken
RVS reinigen
 Onderhoud en plaatsen zonweringen
Hang- en sluitwerk
Gebouwen schoon en gebruiksklaar opleveren
Sloopwerkzaamheden
Bouwafval opruimen
Renovatie

Onze specialismen zijn

Bouw & verbouw
Schilderwerken
RVS reinigen
 Onderhoud en plaatsen zonweringen
Hang- en sluitwerk
Gebouwen schoon en gebruiksklaar opleveren
Sloop-
werkzaamheden
Bouwafval opruimen
Renovatie

Facilitaire diensten

Een bedrijf, kantoor, winkel of huis vraagt om veel onderhoud, zoals vloeren, ramen, gevels, et cetera.
ABN Facilitaire diensten neemt de zorg hiervoor volledig van u over en zorgt ervoor dat alles in prima conditie wordt.

box-5
 • al uw primaire processen van uw onderneming

 • schoonmaken vloeren (met regelmaat)

 • reinigen gevel(s), zonwering

 • hang- en sluitwerk / beveiliging

 • storingen in elektra

 • onderhoud ramen, deuren en interieur

 • onderhoud airco, verwarming

 • reclame-uitingen: huisstijl, logo, signing

Project-
management

ABN Bouw management adviseert
En ondersteunt bij uw bouwproject(en).
Dit voor de professionele en particuliere markt.

Wij adviseren en ontzorgen u

 • begeleiding van ontwerp project

 • aanvragen van vergunningen

 • contacten onderhouden en begeleiden met energie- en waterleveranciers

 • selecteren van aannemer(s)

 • begeleiden bij het opstellen van het budgetplan

 • planning maken en bewaken van de deadlines

 • contacten voeren met uitvoerende partijen

 • begeleiden van bouwvergaderingen

 • controle op uitvoering

 • kwaliteitsbewaking

 • begeleiden en controle oplevering

 • rapportages uitvoering

banner-15

Turnkey projecten

Wat zijn Turnkey projecten en hoe wordt een Turnkey project gerealiseerd

Turn-key is een Engelse term die in het Nederlands vertaald zou kunnen worden met ‘sleutel op de deur’.Turnkey projecten komen regelmatig voor in de bouw. Turn-key project en komen vooral voor in de nieuwbouw van woningen. Bij deze projecten draagt de opdrachtgever de complete bouw van een woning of ander gebouw over aan de opdrachtnemer. De opdrachtgever hoeft hiervoor vrijwel niets te doen. De opdrachtnemer neemt alle taken op zich die verbonden zijn aan de bouw van ontwerp tot inrichting.

Waarom kiezen voor Turn-key bij ABN Bouw

Heeft u bijna of geen kennis van de bouw? Of heeft u wel kennis maar geen tijd voor het verbouwen of bouwbegeleiding. Dan is een ABN Bouw precies wat u zoekt en wij als ABN-bouw kunnen aanbieden voor u.

Turnkey projecten komt meestal voor in de nieuwbouw en renovaties van woningen, winkels en kantoren. ABN Bouw neemt alle taken op zich die verbonden zijn aan de bouw. Hierbij kunt u denken van het aanvragen van een vergunning, het geheel strippen van een woning tot uiteindelijk het ophangen en aansluiten van uw nieuwe LED-tv. In korte zin “alle zorgen overdragen aan ABN Bouw”.

In uw project kunnen er meerdere onderaannemers van ons te werk gaan, maar toch blijft ABN Bouw uw enige aanspreekpunt. U weet van tevoren wat het totale kostenplaatje zal worden voor het project en heeft er geen omkijken meer aan voor extra bijkomende kosten. ABN Bouw heeft alle kosten voor uw meegenomen in het prijskaartje.

Het wordt voor u een geruststelling om alles aan een ervaren bedrijf over te dragen, omdat u niet meer hoeft uit te zoeken op gebied van prijzen, wetten, regelgeving en bestemmingsplannen.

Dit bespaart u enorme tijd, wat omgerekend uw geld kan besparen.

banner-15
banner-15

Turn-key projecten voor bouwbedrijven

Een bouwbedrijf neemt bij een turn-key veel taken en verantwoordelijkheden op zich. Het bouwbedrijf regelt de voorbereiding van de bouw en het maken van een ontwerp. Ook de wet- en regelgeving, de bestemmingsplannen worden door het bouwbedrijf bestudeerd en gehanteerd als richtlijnen bij het ontwerp. Wanneer overleg gepleegd moet worden met de gemeente zorgt het bouwbedrijf ervoor dat dit wordt gedaan. Een bouwbedrijf heeft met een turn-key project een opdracht waarmee hij verzekerd is van werk voor een bepaalde periode. Deze periode is van tevoren afgesproken. Een bouwbedrijf laat de opdrachtgever betalen voor alle werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden. Een bouwbedrijf kan met een turn-key project aardig wat verdienen omdat hij veel ‘zorgen’ uit de handen neemt van de opdrachtgever. Toch hoeft een turn-key project niet altijd winstgevend zijn. Ook bij deze projecten staat de prijs onder druk. Opdrachtgevers hebben vaak meerdere potentiële opdrachtnemers benaderd en daar prijsopgaven gedaan.

Turn-key projecten voor bouwbedrijven

Turn-key projecten zijn voor opdrachtgevers interessant omdat ze met een turn-key project alle ‘zorgen’ kunnen overdragen aan één opdrachtnemer. Dit zorgt er ook voor dat opdrachtgevers één aanspreekpunt hebben. Een bouwbedrijf kan op het turn-key project verschillende onderaannemers inzetten maar blijft het aanspreekpunt voor de opdrachtgever. De opdrachtgever weet van tevoren de totaalprijs van het project. Deze prijs ligt echter vaak wel hoger dan bij normale bouwprojecten waarbij de opdrachtgever zelf de regie houdt. De opdrachtnemer laat de opdrachtgever voor deze regierol betalen. Voor de opdrachtgever is het een geruststelling om alles aan een ervaren bouwbedrijf over te dragen omdat de opdrachtgever dan niet zelf alles hoeft uit te zoeken op het gebied van prijs, wet- en regelgeving en bestemmingsplan. Dit bespaart de opdrachtgever daarnaast ook nog veel tijd. De opdrachtgever weet van tevoren vaak precies wanneer het turn-key project afgerond wordt. De opdrachtgever hoeft in veel gevallen alleen maar de sleutel om te draaien. Vandaar de naam turn-key.

services-3
services-4

Verschillende fase van een turn-key project

Een turn-key project heeft verschillende fases. De eerste fase is de initiatief fase. In deze fase wordt vastgesteld wat er gebouwd moet worden. Hierbij wordt gekeken naar de plannen van de opdrachtgever en het tijdsbestek waarin die plannen moeten worden gerealiseerd.

Na deze fase komt de ontwerpfase. In deze fase worden de wensen van de opdrachtgever daadwerkelijk op papier geschetst. Er wordt gekeken naar de materialen die nodig zijn en wat de totale kosten ongeveer zullen zijn. De ontwerpfase schetst voor de opdrachtgever een globaal beeld wat een opdrachtnemer voor hem of haar kan betekenen. De opdrachtgever kan beslissen of hij of zij het project wil laten uitvoeren door het bouwbedrijf of niet. Financiën spelen hierbij een belangrijke rol.

Wanneer de opdrachtgever ervoor kiest om het project door het bouwbedrijf te laten uitvoeren komt het turn-key project in de volgende fase. Dit is definitie fase. In deze fase wordt op schrift vastgelegd wat de wensen zijn van de opdrachtgever en wat de opdrachtgever van het bouwbedrijf mag verwachten. Er wordt een programma opgesteld met eisen. Hierin staan de wensen en de functies van object dat gebouwd moet worden. Ook de randvoorwaarden en de planning wordt

info-10

Hierin weergegeven. De definitiefase is afgerond wanneer voor beide partijen duidelijk is wat er gebouwd moet worden en wanneer. Na het afronden van deze fase gaat men naar de volgende fase van het turn-key project.

De voorbereidingsfase is de fase waarin het bouwbedrijf bezig gaat met het maken van plannen over de daadwerkelijke realisering van het bouwproject. Er worden door het bouwbedrijf materialen besteld en er wordt overlegd met diverse bedrijven die als onderaannemer kunnen worden ingezet. Hierbij vergelijkt het bouwbedrijf als opdrachtnemer van het turn-key project zelf de offertes en prijsopgaves. Er wordt een projectadministratie opgezet en er worden opdrachten verstrekt en afspraken gemaakt met de onderaannemers waarmee een overeenkomst is bereikt. Wanneer dit is gedaan is alles klaar voor de daadwerkelijke bouw van de woning of het gebouw van de opdrachtgever.

De bouwfase is voor de opdrachtgever de meest interessante fase. Dit is de fase waarin de plannen worden gerealiseerd. Daarom wordt deze fase ook wel de realisatiefase genoemd. Er komen verschillende taken tijdens de bouw aan de orde. Men start met het aanleggen van een fundament en grondwerkzaamheden. In de daarom volgende stappen komen onder andere het aanleggen van riolering, metselen, timmerwerkzaamheden en plaatsen buitenschrijnwerk aan de orde. Ook elektriciteitswerken en installatiewerkzaamheden (waaronder sanitair) behoren ook tot het turn-key project. Ook het aanbrengen van tegels in bijvoorbeeld de badkamer en de wc wordt vaak tot de taken van de opdrachtnemer gerekend van het turn-key project. De bouwfase is afgerond wanneer het resultaat gerealiseerd is dat in de definitiefase is overeengekomen. Wanneer dit is gebeurd treed de laatste fase in.

De laatste fase van het turn-key project is de fase die zich richt op de projectafronding. In deze fase wordt het turn-key project geheel afgerond zodat de opdrachtgever het gebouw in gebruik kan nemen. De opdrachtgever moet dit controleren en doet dit tijdens de oplevering vaak samen met de een afgevaardigde van de opdrachtnemer. Eventuele onduidelijkheden of knelpunten kunnen in de projectafronding worden opgelost. Daarnaast is er ook nog een garantieperiode. Deze periode is wettelijk bepaald waardoor de opdrachtgever beschermd is tegen eventuele financiële of materiële schade wanneer de opdrachtnemer zijn werk niet correct heeft uitgevoerd.

Turn-key projecten in de toekomst

Turn-key projecten zullen naar alle waarschijnlijkheid in de toekomst een belangrijk onderdeel vormen van de bouw. De wet- en regelgeving omtrent bouwen wordt alleen maar complexer. Hierdoor is het voor veel particulieren en bedrijven die weinig verstand hebben van de bouw een moeilijke taak om een bouwproject zelf te leiden. De kans bestaat dat er kostbare vergissingen worden gemaakt waardoor financiële schade kan worden geleden. Veel opdrachtgevers kiezen ervoor om een partij in de arm te nemen die verstand van zaken heeft. Bouwbedrijven zijn vaak goed op de hoogte van de wet- en regelgeving en weten daarnaast goed om te gaan met bestemmingsplannen. Ook weten bouwbedrijven welke onderaannemers betrouwbaar zijn en kwaliteit leveren. Daarnaast is een bouwbedrijf goed op de hoogte van de gangbare prijzen en kunnen ze hierdoor goed onderhandelen met leveranciers van materialen en diensten. Door een goed bouwbedrijf een turn-key project te geven kan uiteindelijk een hoop tijd en misschien ook geld worden bespaard

hero